Historisk Linnévirke

En historisk replik av originalet

Alm

Vill du utmana din hantverks skicklighet och snickra en avancerad kopia (replik) av originalet  - Linnés föreläsningsstol - från år 1741? Vi har en skriftlig uppteckning till dig som vi gärna skickar på e-posten.
Du kan även snickra med vårt historiska och autentiska Linnévirke som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala. Almträden i Linnéträdgården planterades på 1820-talet i Uppsala, ca 40 år efter Linnés död. Detta ovanliga och historiska almvirke kan vi leverera hem till dig som torkat almvirke och priset inkluderar även hemleverans.

Proveniens

Björk

De tidigare Örtagårdsmästarna i Linnéträdgården - Lars Jonsson och Lena Hansson - som arbetade var sin period i Linnéträdgården, har skrivit ett särskilt intyg (proveniens) om ursprunget till detta historiska och autentiska almvirke. Uppgifterna om dessa almar fanns kvar på Östgöta Nation i arkivet (enligt Lars Jonsson) och än idag kan du se almstubben sticka upp - där ett av almträden stod - till vänster efter entrén. Proveniensen kan Du få läsa och använda, om du skriver direkt till oss.