Buy ready made - Köpa ett färdigt exemplar

Personliga exemplar av "Linnés Plugghäst"
Om Du funderar på att köpa ett färdigt exemplar hem, så kontakta oss direkt på e-posten  - carl@plugghasten.se - alternativt chatta med oss. Eller ring +46709507590.
When you want to buy a ready made sampel please contact us directly.
Nu kan vi samtala eller chatta hur ditt privata exemplar skall se ut. Ett utmärkt tillfälle för dig att välja träslag, typ av klädsel, stoppning, olika tillbehör och skapa en personlig design. Titta gärna i Galleriet för inspiration.
Now we can talk or chat what your private copy should look like. A great opportunity for you to choose the type of wood, type of upholstery, padding, various accessories and create a personalized design. Have a look in the Gallery for inspiration.
Du får ett prisförslag. Du blir säkerligen överraskad av den låga prisnivå som våra hobbysnickare och aktiva pensionärer erbjuder dig. Besked om leverans-datum och du kan följa tillverkningen med bilder på e-posten. Betalning av 100% 
i förskott, när vi sätter igång. Du får alltid öppet köp med en återköpsgaranti.
Vi kan faktiskt sälja den igen som "inriden" och då till ett lägre pris.
We will give you a price proposal. You will be surprised oto hear our reasonable price our hobby carpenters and active pensioners offer you. You can also follow the carpet work with pictures on the email. Payment of 100% upfront, when we get started. You always get an open purchase with a buy-back guarantee. We can actually sell Your design again at lower price.

Roligare att bygga själv och billigare
Du skapar själv en personlig, designad datormöbel för hemmakontoret.
Vår kompletta fullskaleritning i skala 1:1, skriver du ut på egen skrivare som enkla A 4 ark och tejpar ihop pappersbladen efter de markerade strecken till riktiga pappersmallar i fullskala 1:1. Lägger dina hopsatta pappersmallar på din utvalda träskiva (minst 25 mm tjock).
More fun to build yourself and also cheaper. You create yourself a personalized, designed computer furniture for the home office. We offer You the complete full scale 1:1 templates,
print out on your private printer as simple A 4 sheets and clue the paper sheets together after the marked lines into real full-scale paper templates in full scale. Put your assembled paper templates on your selected wooden board (at least 25 mm thick) and cut.

Du får - när du vill - goda byggråd, tips och korta videoinstruktioner här på hemsidan. Allt sker digitalt och via samtal i telefon. Kan du sedan betala (500 SEK på swishen till 0709-507590) i efterhand, då är du SÄRSKILT välkommen.