Aktuellt sommaren 2021

En mer typisk Uppsalaprofil
Inför det kommande svenska Världsarvet planerar Uppsala Kommun att ta över varumärkesprojektet med vår typiska Uppsalaprofil "Linnés Plugghäst" efter ett enhälligt "politiskt" beslut i Uppsala Kommunfullmäktige år 2018.

En framtida Världsarvssouvenir som utmanar Dalahästen
Linnés Plugghäst är omnämnd i den svenska Världsarvnomineringen till UNESCO som  "Lecture Chair". Nu kan "Linnés Uppsala" erbjuda en mer typisk, kostnadsfri och bekväm datormöbel för alla Uppsalastudenter och hundratusentals studentalumner i Sverige och svenskar bosatta utomlands.