En mer typisk Sverigeprofil för framtiden än Dalahästen
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska tentativa listan till Världsarvnominering till UNESCO i Paris. Ett nytt och spännande hästlopp startar för Sverigebilden!

"Plugghästen" är redan politiskt beslutad som en framtida Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Varumärket och Kulturprojektet med "Linnés Plugghäst". Kanske kan vår historiska replika av Linnés föreläsninggstol få plats i Uppsalas Kulturhus UKK.

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi förhoppningsfullt kontaktad av Universitetets marknadsavdelning för spännande diskussioner om varumärket "Carl von Linné", då vi de sista 15 åren har visat hur spridd och uppskattad detta framgångsrika Linnékoncept är bland studenter, universitetslärare och studentalumner.