Det 16:de Världsarvet i Sverige

Världsarvsnomineringen

  • Totalt tolv platser i åtta länder har föreslagits ingå i nomineringen. Tillsammans bär dessa platser på ett kulturarv från den period under 1700-talet, då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom Carl von Linnés och hans internationella kollegors arbete.
  • De svenska platser som är tänkta att ingå i nomineringen är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby, några av Linnés exkursionslokaler kring Uppsala (Herbationes Upsalienses) samt Råshult i Småland.
  • Det föreslagna internationella världsarvet är unikt genom att inte bara byggnader och trädgårdsmiljöer står i fokus, utan också kvarvarande växter och djur av arter som en gång insamlades och studerades av 1700-talets vetenskapsmän.
Du kan läsa mer om Världsarvsansökan på Uppsala Länsstyrelse webbplats, där även vårt kultur och varumärkesprojekt med "Linnés Plugghäst" nämns i ansökan:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/varldsarv.html