Världsarvsansökan för Carl von Linné

"The Rise of Systematic Biology" i 10 punkter

Världsarvsnomineringen ”The Rise of Systematic Biology” är tänkt att bestå av botaniska trädgårdar och exkursionsområden som var viktiga när den vetenskap som idag kallas ”Systematisk Biologi” utvecklades under 1700-talet.

  • För att grundlägga en global vetenskap behövdes ett nätverk av vetenskapsmän som studerade organismer från världens alla håll. Var plats för sig kan inte ensam illustrera historien för "Systematiska Biologins". Däremot bidrar alla platser nedan som pusselbitar till den kompletta bilden och serien som helhet får därmed ett globalt unikt värde.
  • Sverige var en vetenskaplig stormakt under en period av 1700-talet, främst genom Carl von Linné. Linnéträdgården var Uppsala universitetets botaniska trädgård under denna tid. Där finns idag Linnés tjänstebostad (Linnémuseet) och Linnés Hammarby som var Linnés sommarbostad. "Herbationes Upsalienses" är de exkursionsområden kring Uppsala, där Linné under många år studerade och demonstrerade växter, djur och mineraler för sina studenter.
  • Jardin des Plantes i Paris - Chelsea Physic Garden i London - Hortus Botanicus i Leiden - Botany Bay utanför Sydney - Taffelberget utanför Kapstaden i Sydafrika - Nagasaki och Hakone i Japan - Bartram’s Garden i Philadelphia, USA
På dessa platser runt om i världen finns ett materiellt kulturarv efter 1700-talets vetenskapliga arbete, bevarat i byggnader, trädgårdsstrukturer och ett biologiskt kulturarv. Du kan läsa mer om Världsarvsansökan på Uppsala Länsstyrelse webbplats; https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/varldsarv.html  - som lämnades in år 2009.