Linné-länkar

De bästa länkarna kring Linné

Linné On line - http://www.linnaeus.uu.se/online
Speciellt för elever och lärare inom gymnasiet och grundskolans högstadium presenterar Uppsala universitet glimtar från några forskningsområden. Här kan du också ställa frågor.

The Linnean Society, London - http://www.linnean.org
Founded in 1788, the Society takes its name from the Swedish naturalist Carl Linnaeus (1707-1778), whose botanical and zoological collections...

Linnébreven - http://www.c18.org/pr/lc/index.html
Hemsidan "The Linnaean Correspondence" är på engelska.

Linnés Hammarby - http://www.hammarby.uu.se
Linnés Hammarbys besökarsida med öppettider, historia, sevärdheter...

Linnéträdgården: - http://www.linnaeus.uu.se
Bl.a. öppettider och besöksadress.

Botaniska Trädgården - http://www.botan.uu.se
Botaniska trädgården vid Uppsala universitet är Sveriges äldsta botaniska trädgård.

Nordiska Riksmuseet - http://www.nrm.se/
Information om bl.a. forskning, samlingar, utställningar och Cosmonova.

Linnéherbariet i Stockholm (S-LINN): - http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/welcome.html.se
Sektionen för fanerogambotanik på Naturhistoriska riksmuseet.

Linnés Råshult i Småland - http://hem.passagen.se/rashult/right.htm
Information och bilder från platsen där Carl von Linné föddes.

Linnés Historiska Landskap - http://www.linnaeanlandscapes.org/
Markerna runt Uppsala bär många spår av Carl von Linné.