Det kommande Världsarvet i Sverige
i "Systematisk Biologi"

Världsarvsnomineringen

  • Tolv platser i åtta olika länder har föreslagits ingå i nomineringen.
  • Tillsammans bär dessa olika platser på ett kulturarv från denna period då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom Carl von Linnés forskning.
  • De svenska platser som är planerade att ingå i nomineringen är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby, några av Linnés exkursionsstigar kring Uppsala och Råshult i Småland.
  • Det föreslagna internationella världsarvet är unikt genom att inte bara byggnader och trädgårdsmiljöer står i fokus, utan också kvarvarande växter och djur av arter som en gång insamlades och studerades av 1700-talets vetenskapsmän.
Beslutet dröjer ännu en tid då utskottet på ICOMOS i Paris skall undersöka kriterierna som den svenska ansökan innehåller. Du kan läsa mer om Världsarvs-ansökan på Uppsala Länsstyrelse, där även vårt kultur och varumärkesprojekt med "Linnés Plugghäst" omnämns i själva Världsarvsansökan:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/varldsarv.html