Pappersmallar i skala 1:1

Du bygger med vår kompletta fullskaleritning och med skalenliga pappersmallar som underlättar ditt snickeri betydligt.

Vår omfattande och kompletta fullskaleritning i skala 1:1 får Du tillsänd på
e-posten. Du skriver sedan ut alla dessa 38 st papper på din egen skrivare och med utskrift formatet A 4. Före utskrift får du den viktiga skrivarinställningen från oss på e-posten. Du tejpar sedan ihop alla A 4 arken (totalt 38 st) efter de markerade strecken. Resultatet blir åtta olika pappersmallar i skala 1:1 med perfekta millimeter mått.

Leta sedan fram din valda, massiva och limfogade träskiva, typ köksbänk med
15-25 mm tjocklek. Lägg ut pappersmallarna på din träskiva som ett "pussel" och såga ut träskivorna efter strecken. Träskivan bör vara minst en kvadratmeter för att räcka till ett exemplar. Bandsåg rekommenderas, använd sticksågen för enbart tunna träskivor.

Från oss erfarna slöjdsnickare får du alltid byggråd och tips på telefon/e-post.
När Du blir nöjd med vår generösa "snickarservice", ser vi fram emot att du vill bidra med ett litet "kulturbidrag" på 300 SEK på swishen till 0709-507590 eller insatt senare på Plugghästens Nordeakonto.