Pappersmallar i skala 1:1

Du bygger med vår kompletta fullskaleritning och med skalenliga pappersmallar som underlättar ditt snickeri betydligt.

Vår omfattande och kompletta fullskaleritning i skala 1:1 får Du tillsänd på
e-posten. Du skriver sedan ut alla dessa 38 st A 4 sidor utskrift formatet A 4.
Före utskrift får du den viktiga skrivarinställningen på din skrivare från oss på e-posten. Du tejpar sedan ihop alla A 4 arken (totalt 38 st) efter de markerade strecken. Resultatet blir åtta olika pappersmallar i skala 1:1 med perfekta millimeter mått.

Leta sedan fram din utvalda, massiva och limfogade träskiva, typ köksbänk med
15-25 mm tjocklek. Lägg ut pappersmallarna på din träskiva som ett "pussel" och såga ut alla 8 st träskivorna efter strecken. Träskivan bör vara minst en kvadratmeter för att räcka till ett exemplar. Bandsåg rekommenderas, undvik sticksåg.

Från oss slöjdsnickare får du alltid byggråd och tips på telefon/e-post.
När Du blir nöjd med vår generösa "snickarservice", ser vi fram emot att du vill bidra med ett litet "kulturbidrag" på 300 SEK på swishen till 0709-507590.