Gratis (free) Bygginstruktion

Du får gärna bygga den själv som ett privat hembygge - kostnadsfritt. Men vi erbjuder även en komplett fullskaleritning i skala 1:1 mot en liten swish avgift på 300 kr. Du skriver sedan ut alla pappersmallarna i A 4 på egen skrivare och tejpar ihop A 4 bladen hemma efter strecken.


Historiskt och värdefull Linnévirke från Linnéträdgården?

Vi erbjuder historiskt och autentiskt Linnévirke i alm som tidigare gallrats ut från den historiska Linnéträdgården i centrala Uppsala. Vi har dokumentation att dessa planterades på 1820-talet.  Proveniens medföljer. Du höjer värdet på ditt privata och exklusiva hembygge med detta unika Linnévirke. Kontakta oss gärna per telefon för mer detaljerad information. Du äger sedan en dyrbar samlingsraritet och kanske en släktklenod, med ett unikt och historiskt värde, kanske från din studietid i Linnés Uppsala. Linnévirket är begränsad och tar snart slut.

Klicka så får du se hur man bygger den, instruktiv animation på 43 sekunder