Gratis (kostnadsfritt) Bygginstruktion

Du får gärna bygga den själv som ett privat hembygge - kostnadsfritt. Men vi kan dessutom erbjuda dig en komplett fullskaleritning i skala 1:1 som underlättare bygget väsentligt - mot en mycket liten avgift över swish (frivilligt) efter att du har godkänt den egna utskriften och är nöjd. Men den enkla bygginstruktionen  - som hämtas hem av dig direkt här - kan du sprida till bekanta och vänner i ditt nätverk.

Historiskt och värdefullt Linnévirke från Linnéträdgården


Vi erbjuder också historiskt och autentiskt Linnévirke i alm som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala. Det finns dokumentation som visar att dessa almträd planterades på 1820-talet. Än idag kan du med egna ögon se var dessa träd en gång stod i Linnéträdgården. Proveniens medföljer.       Du höjer värdet på ditt exklusiva hembygge med detta unika och autentiska Linnévirke. Kontakta oss gärna per telefon (0709-507590) för detaljerad information. Du äger därefter en dyrbar samlingsraritet med ett unikt och historiskt värde, kanske också ett minne från din studietid. Linnévirket är begränsat och tar snart slut.

Klicka så får du se hur man bygger den, instruktiv animation på 43 sekunder