Copyright © 2015-2020

Gratis Bygginstruktion
Du får gärna bygga den själv som ett privat hembygge - kostnadsfritt. Men vi erbjuder även en komplett fullskaleritning i skala 1:1 mot en liten avgift (300 kr). Idag exponeras hundratals utställarexemplar på olika offentliga platser såsom turistbyråer, bibliotek och muséer inför det kommande svenska Världsarvet.

Nyttig Världsarvssouvenir
Vi Linnéentusiaster tycker att Linnés Plugghäst
förstärker Varumärket "Linnés Sverige" som en nyttig, enkel och byggbar Världsarvsklenod inför den kommande Världsarvansökan som (sommaren 2018) inte är beslutad ännu .  "Linnés Plugghäst" nämns i själva Världsarvsansökan till UNESCO som "Lecture Chair".

För Dig som inte bygger själv
Om Du inte bygger själv så har vi ett bekvämt förslag till Dig och snickrar ett färdigt exemplar från 5 000 kr plus moms med avgiftsfri hemleverans till din dörr.

Vilken blomma är du?
Här kan du göra ett enkelt test – men med vetenskaplig grund. Klicka på blomman för att göra testet

Klicka på bilden nedan, så får du på 43 sek se hur den byggs.

Klicka så får du se hur man bygger den, instruktiv animation på 43 sekunder