Gratis Bygginstruktion
Du får gärna bygga ditt eget privata exemplar av Linnés Plugghäst som ett avancerat hembygge - kostnadsfritt. Den enkla bygginstruktionen - som hämtas av dig under rubriken "Bygginstruktion" - kan du också sprida till bekanta och vänner i ditt eget nätverk. Men en komplett fullskaleritning i skala 1:1 underlättar bygget väsentligt - mot en liten serviceavgift  - efter att du har godkänt din egen A 4 utskrift som resulterar i kompletta fullskalemallar (skala 1:1) i pappersformat och med alla måtten angivna.

Färdiga exemplar till dörren

Vi snickrar vi också färdiga och exklusiva exemplar med historiskt, autentiskt byggmaterial i alm som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala, på den plats som Carl von Linné verkade på 1700-talet. Det finns bra dokumentation från arkivet på Östgöta studentnation som visar att dessa almträd planterades i Linnéträdgården på 1820-talet. Dessutom har vi räknat årsringar. Proveniens finns tillgänglig. Kontakta oss gärna per telefon 0709-507590 för personlig information och prisuppgift. Vårt almvirke tar snart slut.

Klicka så får du se hur man bygger den, instruktiv animation på 43 sekunder