Gratis Bygginstruktion
Du får gärna bygga ditt eget privata exemplar av Linnés Plugghäst som ett privat hembygge - kostnadsfritt. Den enkla bygginstruktionen - som hämtas av dig under rubriken - här ovan -  "Bygginstruktion" - får du gärna sprida till bekanta och vänner i ditt eget nätverk. Men en komplett fullskaleritning i skala 1:1 underlättar bygget väsentligt - mot en liten serviceavgift  - som resulterar i kompletta fullskalemallar (skala 1:1) i pappersformat och med alla exakta måtten angivna.

Färdiga och handgjorda exemplar till dörren

Vi snickrar också färdiga, exklusiva och handgjorda exemplar med historiskt, autentiskt snickarvirke i alm som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala. Carl von Linnés egen uppsalaträdgård som Carl von Linné anlade på 1700-talet. Det finns en pålitlig skriftlig dokumentation från arkivet på Östgöta studentnation som berättar att just dessa almträd planterades i Linnéträdgården på 1820-talet. Dessutom har vi kontrollräknat årsringarna som stämmer bra med tidsangivelsen. Proveniens finns tillgänglig. Kontakta oss gärna per telefon 0709-507590 för personlig information och prisuppgift.

Tidigare Ärkebiskop Anders Wejryd med rötter i Småland, dubbelklicka så får du en instruktiv animation på 43 sek