Gratis (kostnadsfritt) Bygginstruktion

Du får gärna bygga Linnés Plugghäst som ett hembygge - kostnadsfritt. Vi kan dessutom erbjuda dig en komplett fullskaleritning i skala 1:1 som underlättare bygget väsentligt - mot en mycket liten avgift över swish (frivilligt) efter att du har godkänt din utskrift och är nöjd. Fast den enkla bygginstruktionen  - som hämtas av dig direkt här - kan du alltid sprida till bekanta och vänner i ditt nätverk.

Historiskt och värdefullt virke från Linnéträdgården


Vi erbjuder också historiskt och autentiskt virke i alm som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala. Det finns dokumentation som visar att dessa almträd planterades i Linnéträdgården på 1820-talet. Än idag kan du med egna ögon se var dessa trädstammar en gång stod i Linnéträdgården. Proveniens medföljer.  Du höjer förstås värdet på ditt exklusiva exemplar med detta unika och autentiska virke i alm. Kontakta oss gärna per telefon (0709-507590) för detaljerad information. Kanske blir ditt exemplar ett nyttigt minne från din studietid. Vårt förvarade virke är begränsat och tar snart slut.

Klicka så får du se hur man bygger den, instruktiv animation på 43 sekunder