Gratis Bygginstruktion

Här kan du hämta ditt eget exemplar av bygginstruktionen - kostnadsfritt.
Skriv endast din epostadress i rutan nedan, så länkas du till vår färgbroschyr och bygginstruktion (duplex). Vi erbjuder bygg-instruktionen på både engelska och svenska. Alla mått anges. Enbart för privat snickeri. Mönsterskyddad.
”Omnia mirari etiam tritissima” – förundras över allt, även det mest vardagliga.


Fill in your email address below and we will direct You to the link and save the free build instruction. Only for private use, we never allow for commercial production and selling. Patter Design and Trademark are protected by many and skilled founders/partners since many years.