Copyright © 2015-2020

Gratis Bygginstruktion
Du får gärna bygga den själv som ett privat hembygge - kostnadsfritt. Men vi erbjuder även en komplett och pedagogisk fullskaleritning i skala 1:1 mot en liten swish avgift på 500 kr. Du skriver ut den på egen skrivare och tejpa ihop bladen hemma. Idag exponeras hundratals utställarexemplar på olika offentliga platser i Sverige såsom turistbyråer, bibliotek och muséer inför det kommande svenska Världsarvet.

Världsarvet "Carl von Linné"
Vi Linnéentusiaster vet  - av erfarenhet - att Linnés Plugghäst
förstärker Varumärket "Linnés Sverige" som en historisk, ergonomisk och byggbar Världsarvsklenod. Inför det kommande beslutet om Sveriges 16:de Världsarv som (okt 2019) ännu inte är beslutad, så noteras "Linnés Plugghäst" i själva Världsarvsansökan till UNESCO i Paris som "Lecture Chair".

Den ultimata biografin
Nyligen har professor Gunnar Broberg skrivit den ultimata biografin om Carl von Linné med betoning på människan Linné. Det var över hundra år sedan som Thore Fries skrev sitt Linnéverk. Kontakta mig för att köpa boken.

Klicka på bilden nedan, så får du på 43 sek se hur den byggs.

Klicka så får du se hur man bygger den, instruktiv animation på 43 sekunder