Originalet till vänster från år 1741.   Uppdaterad till höger bygger du själv
Originalet till vänster från år 1741. Uppdaterad till höger bygger du själv

Spännande "storytelling" om Carl von Linné

Carl von Linné lät sannolikt tillverka sin egen märkliga "föreläsningsstol" redan
år 1741, efter att inspirerats av biblioteksstolar från utländska kloster och universitetsbibliotek i bla Leiden (Holland). Böckerna var ofta tunga och ohanterliga. Jämfört med idag typ bärbara datorer, läsplatta och mobiler.

Linné skapade en för tiden ovanligt karaktärsfull, ergonomisk och bekväm läs och skrivpulpet som han använde som sin privata kateder för undervisning.
Om du läser den välskrivna och nyligen utgivna biografin av Linnéexperten Gunnar Broberg får du ett stort läsnöje, där Broberg berättar underhållande om Linnés levnadsöde.

Vår uppdaterade och moderna version av "Linnés Plugghäst" - som introducerades under Linnéjubiléet år 2007  - ritades av vår erfarna Uppsalabo och inredningsarkitekt - SIR/MSA Åke Westin - tillsammans med vår Uppsalabaserade och framlidne Uppsala slottsarkitekt Hans Matell. Linnés Plugghäst lanserades till varannan svensk Turistbyrå (300 st) under Linnéjubiléet år 2007.

Kanhända vill du snickra med det unika, historiska och autentiska almvirket som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala.