En mer typisk Sverigeprofil för den moderna IT användaren.
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska,
tentativa listan till Världsarvnomineringen till UNESCO i Paris. Ett spännande "hästlopp" startar för framtidens Sverigebild och kostnadsfri för slöjdsnickare!

Plugghästen är numera "politiskt" beslutad som en framtida Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog ett enhälligt "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Uppsalaprofilen med "Linnés Plugghäst" inför det kommande svenska Världsarvet med Carl von Linné i fokus.

En historisk replik av Originalet år 1741
Nu har vi även snickrat en autentisk, historisk och exakt REPLIK av originalet från år 1741. Vår nya utställning hittar du hos "Biz and Art" på Övre Slottsgatan - mitt emot Akademihotellet. Exklusivt snickrad med almvirke som gallrats ut från den ursprungliga Linnéträdgården i centrala Uppsala. Proveniens från "Örtagårdsmästarna" får du tillsänd på e-post.