En mer typisk Sverigeprofil för den moderna IT användaren.
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska,
tentativa listan till Världsarvnomineringen till UNESCO i Paris. Ett spännande "hästlopp" startar för framtidens Sverigebild och kostnadsfri för hembyggen!

Plugghästen är politiskt beslutad som en framtida Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Varumärket/Uppsalaprofilen med "Linnés Plugghäst" inför
det kommande svenska Världsarvet med Carl von Linné i fokus.

En historisk replika av Originalet
Nu har vi snickrat en autentisk, historisk REPLIKA av originalet från år 1741. En exakt kopia av Linnés föreläsningsstol som du upptäcker på Linnés Hammarby idag. Exklusivt snickrad med almvirke (Linnévirke)  som gallrats ut från den ursprungliga Linnéträdgården i centrala Uppsala. Intyg från Trädgårdsmästaren kan du få tillsänd på e-posten.