Pappersmallar i skala 1:1

Du snickrar med hjälp av vår kompletta fullskaleritning som erbjuder skalenliga pappersmallar (A 4 blad som tejpas ihop) och som underlättar ditt privata snickeri betydligt.

Vår kompletta fullskaleritning i skala 1:1 får Du tillsänd på E-posten samma dag. Du sparar ned hela PDF dokumentet och skriver ut dessa 38 st A 4 sidor på egen
A 4 skrivare hemma.

Du får i nästa kontakt skrivarinställningen från oss på e-posten. Du tejpar ihop alla A 4 arken (totalt 38 st) efter de markerade strecken. Resultatet blir åtta olika pappersmallar i skala 1:1 och med perfekta millimeter mått.

Sök och hitta din utvalda, massiva och limfogade träskiva, typ "köksbänk" med minst 25 mm tjocklek. Lägg ut pappersmallarna på din träskiva som ett "pussel" och såga därefter ut alla 8 st träskivorna. Din träskiva bör vara minst en kvadrat-meter stor. 

Från oss Linnéentusiaster får du all hjälp, stöd och massor av byggråd och tips direkt på din telefon/e-post. När Du känner dig nöjd inför din snickarplanering, ser vi fram emot ett "kulturbidrag" på 300 SEK via swish: 0709-507590.