Historisk Linnévirke

En replik av originalet

Alm

Kanske vill du utmana din skicklighet och snickra en avancerad kopia (replik) av originalet  - Linnés föreläsningsstol - från år 1741. Vi har en uppteckning och beskrivning till dig.
Då kan du även snickra med det historiska och autentiska Linnévirket som gallrats ut från Linnéträdgården i centrala Uppsala. Almträden i Linnéträdgården planterades på 1820-talet i Uppsala, långt efter Linnés död. Detta ovanliga och historiska almvirke skickas till dig som torkat byggvirke och priset (3 000 kr per kvm) inkluderar även hemleverans. Nu får din egen replika av originalet (år 1741) ett betydligt större samlingsvärde. Vi sänder dig den noggranna och historiska uppteckningen som etnolog Ronnie Carlsson på Upplandsmuseet genomförde år 2007.

Proveniens

Björk

De tidigare Örtagårdsmästarna i Linnéträdgården - Lars Jonsson och Lena Hansson - som arbetade var sin period i Linnéträdgården, har skrivit ett särskilt intyg (proveniens) om ursprunget för detta historiska och autentiska almvirke. Uppgifterna fanns kvar på Östgöta Nation i arkivet och än idag kan du se trädstubben där almträdet stod till vänster från ingången i Linnéträdgården. Proveniensen kan Du få läsa och använda, om du skriver direkt till oss: carl@plugghasten.se.