Aktuellt våren 2021

Färdiga Plugghästar snickrade med Linnévirke i alm
Vi snickrar också färdiga och handgjorda exemplar med autentiskt, historiskt
almvirke som gallrats ut från Linnéträdgården. I Linnéträdgården bodde Carl
von Linné med sitt stora hushåll i det hus som idag är museet. Det finns en
skriftlig dokumentation från arkivet på Östgöta studentnation som intygar att specifikt dessa almträd, planterades i Linnéträdgården på 1820-talet.

Årsringarna stämmer också med tidsangivelsen. Än idag kan du se alm
"stubben" som blev kvar på marken i Linnéträdgården i Uppsala, till vänster
efter ingången. Proveniens skickas efter önskemål.
 

En Världsarvssouvenir
Inför det kommande svenska Världsarvet planerar Uppsala Kommun att ta över varumärkesprojektet med Linnés Plugghäst. Den är till och med omnämnd i ansökan som "lecture chair". Nu kan Uppsala stad får en mer typisk profil som en studiestol för uppsalastudenterna. Alla kan få bygga den själv - kostnadsfritt.

Vill du få nyhetsbrev?