Aktuellt våren 2021

Plugghästar snickrade med Linnévirke
Vi snickrar också färdiga och handgjorda exemplar med exklusivt, autentiskt, historiskt almvirke som gallrats ut från Linnéträdgården. Det finns en
skriftlig dokumentation från arkivet på Östgöta studentnation som intygar
specifikt dessa nedtagna almträd som planterades i Linnéträdgården på 1820-talet.
Årsringarna stämmer också med tidsangivelsen i dokumenten på Östgöta nation.
Än idag kan du se alm "stubben" som blev kvar på marken i Linnéträdgården i Uppsala, till vänster efter ingången. Proveniens skickas efter önskemål.
 

En Världsarvssouvenir
Inför det kommande svenska Världsarvet planerar Uppsala Kommun att ta över varumärkesprojektet med Uppsalaprofilen "Linnés Plugghäst". Den är till och med omnämnd i Världsarvansökan som "lecture chair". Nu erbjuds Uppsala stad en mer typisk och nyttig profil för datorburna ryttare och ryttarinnor. Alla ska få bygga den själv - kostnadsfritt.

Vill du få nyhetsbrev?