Aktuellt april 2021

En framtida Världsarvssouvenir
Inför det kommande svenska Världsarvet planerar Uppsala Kommun att ta över varumärkesprojektet med den mer typiska Uppsalaprofilen "Linnés Plugghäst" efter ett enhälligt "politiskt" beslut i Uppsala Kommunfullmäktige år 2018.

Linnés Plugghäst är omnämnd i den svenska Världsarvnomineringen till UNESCO som  "Lecture Chair". Nu får Uppsala stad en mer typisk, kostnadsfri och nyttig Uppsalaprofil för alla sina 45 000 studenter, 120 000 bosatta uppsalabor och hundratusentals studentalumner i Sverige och utomlands. Det är tänkt att att alla intresserade får den digitala bygginstruktionen och låter bygga den själv och dessutom kostnadsfritt.