Aktuellt sommaren 2021

En mer typisk Uppsalaprofil
Inför det kommande svenska Världsarvet planerar Uppsala Kommun att ta över varumärkesprojektet med den mer typiska Uppsalaprofilen "Linnés Plugghäst" efter ett enhälligt "politiskt" beslut i Uppsala Kommunfullmäktige år 2018.

En framtida Världsarvssouvenir som utmanar Dalahästen
Linnés Plugghäst är omnämnd i den svenska Världsarvnomineringen till UNESCO som  "Lecture Chair". Nu kan dessutom Linnés Uppsala erbjuda en mer typisk, kostnadsfri och nyttig Uppsalaprofil för alla sina 45 000 studenter och hundratusentals studentalumner i Sverige och svenskar bosatta utomlands.