Historia

Carl von Linné lät sannolikt tillverka sin egen "Läs och Skrivpulpet" redan
år 1741, efter att han inspirerats av biblioteksstolar från utländska kloster och universitetsbibliotek i Leiden (Holland). Böckerna var ofta tunga och ohanterliga på den tiden. Numera använder IT användare bärbara datorer eller egna läsplattor på Plugghästens pulpet.

Linné skapade en för tiden ovanligt karaktärsfull, ergonomisk och bekväm
läs och skrivstol som han använde både som studiestol och kateder vid föreläsningar och i sin privata undervisning i universitetsstaden Uppsala.

Bilden till höger visar originalet som ännu idag står kvar på Linnés Hammarby och tillverkad av en lokal snickare i Uppsala år 1741. Bland uppsalastudenter kallades den för "Linnés Plugghäst" i folkmun. På bilden till höger på denna sida ser du också den uppdaterade och moderna varianten till höger. Denna moderniserade version får du bygga själv hemma - utvecklad och ritad av en skicklig inredningsarkitekt - Åke Westin. Den lanserades inför Linnéjubiléet år 2007 och kan bli  - att döma ev efterfrågan - en populär och nyttig Världsarvssouvenir för hela Sverige i framtiden för elever och studenter.

Originalet till vänster från år 1741 - finns idag på Linnés Hammarby och den uppdaterad till höger som Du bygger själv - kostnadsfritt
Originalet till vänster från år 1741 - finns idag på Linnés Hammarby och den uppdaterad till höger som Du bygger själv - kostnadsfritt
Originalet på Linnés Hammarby snickrad år 1741
Originalet på Linnés Hammarby snickrad år 1741