Världsarvsansökan för Carl von Linné

"The Rise of Systematic Biology" i 10 punkter

Världsarvsnomineringen ”The Rise of Systematic Biology” är tänkt att bestå av botaniska trädgårdar och exkursionsområden som var viktiga när den vetenskap som idag kallas ”systematisk biologi” utvecklades under 1700-talet.

  • För att grundlägga en global vetenskap behövdes ett nätverk av vetenskapsmän som studerade organismer från världens alla håll. Var plats för sig kan inte ensam illustrera den systematiska biologins historia. Däremot bidrar alla platser som pusselbitar till den kompletta bilden och serien som helhet får ett globalt unikt värde.
  • Sverige var en vetenskaplig stormakt under en period av 1700-talet, främst genom Carl von Linné. Linnéträdgården var Uppsala universitetets botaniska trädgård på den tiden, med Linnés tjänstebostad (Linnémuseet idag). Linnés Hammarby var Linnés sommarbostad och privata forskningsanläggning. Herbationes Upsalienses är de exkursionsområden kring Uppsala där Linné under många år studerade och demonstrerade växter, djur och mineraler för sina studenter.
  • Jardin des Plantes i Paris.
  • Chelsea Physic Garden i London.
  • Hortus Botanicus i Leiden.
  • Botany Bay utanför Sydney .
  • Taffelberget utanför Kapstaden i Sydafrika.
  • Nagasaki och Hakone i Japan.
  • Bartram’s Garden i Philadelphia, USA
På dessa platser finns ett materiellt kulturarv efter 1700-talets vetenskapliga arbete, bevarat i byggnader, trädgårdsstrukturer, eller ett biologiskt kulturarv: kvarlevande individer och populationer av de organismer som en gång studerades.
Du kan läsa mer om Världsarvsansökan på Uppsala Länsstyrelse webbplats; www.lansstyrelsen.se/uppsala/varldsarv som lämnades in år 2009.

FN-organet Unescos lista över världsarv tar upp platser som illustrerar människans och planetens historia, och som är av enastående universellt värde för mänskligheten. Vetenskap är en form av kulturyttring som hittills är mycket dåligt representerad på världsarvslistan. Vetenskapen i sig, eller en person som Linné, kan inte bli världsarv. Däremot kan en plats skrivas in på världsarvslistan, om det på platsen finns ett bevarat fysiskt arv från vetenskapliga aktiviteter.