En mer typisk Uppsala respektive Sverigeprofil för framtiden
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska tentativa listan till Världsarvnominering till UNESCO i Paris . 

"Plugghästen i Uppsala" är en kommunal och politiskt  "beslutad" Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog redan ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Varumärke och Kulturprojektet med "Linnés Plugghäst".

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi förhoppningsvis kontaktade av Universitetsledningen för nya diskussioner, då vi med åren har visat hur spridd och uppskattad detta unika och framgångsrika Linnékoncept är bland studenter och alumner.