Originalet till vänster från år 1741.   Uppdaterad till höger bygger du själv
Originalet till vänster från år 1741. Uppdaterad till höger bygger du själv

Spännande storytelling om Carl von Linné

Carl von Linné lät sannolikt tillverka sin egen märkliga "föreläsningsstol" redan
år 1741, efter att han inspirerats av biblioteksstolar från utländska kloster och universitetsbibliotek i bla Leiden (Holland). Böckerna var ofta tunga och ohanterliga på den tiden.
Linné skapade en för tiden ovanligt karaktärsfull, ergonomisk och bekväm föreläsningsstol som han använde som kateder i sin privata undervisnin.
Läser du den välskrivna biografin av Gunnar Broberg så får du stort läsnöje, när författaren och Sveriges Linnéexpert" berättar om människan Linné.

Vår uppdaterade och moderna version ritades av Inredningsarkitekt SIR/MSA Åke Westin och framlidne slottsarkitekt Hans Matell och lanserades i Uppsala och dessutom på varannan Turistbyrå under Linnéjubiléet 2007.
Kanske vill du även snickra med det värdefulla, historiska och autentiska almvirke som gallrats ut från Linnéträdgården för 30 år sedan?