Världsarvet

"The Rise of Systematic Biology"

Världsarvsnomineringen ”The Rise of Systematic Biology” är tänkt att bestå av botaniska trädgårdar och exkursionsområden som var viktiga när den vetenskap som idag kallas ”Systematisk Biologi” utvecklades under 1700-talet.

  • Sverige har idag ett förslag på sin tentativa lista över kommande nomineringar till världsarvslistan hos UNESCO i Paris och det är de svenska platser som var viktiga för utvecklingen av vetenskapen Systematisk Biologi. Det finns relativt få världsarvsplatser i hela världen som äger en specifik vetenskapshistorisk betydelse, enligt UNESCO i Paris.
  • Innan Sverige (tillsammans med andra länder) kan lämna in en gemensam nominering, skall fler studier göras hur vetenskapshistoriska platser passar in i kriterierna. Då Världsarvs kommitténs kulturarvsexperter (ICOMOS) har väldigt mycket att göra, går det långsamt framåt (mars 2021).
  • Sverige var en vetenskaplig stormakt under en period av 1700-talet, främst genom Carl von Linné. Den ursprungliga Linnéträdgården i centrala Uppsala var universitetets enda botaniska trädgård under hela Linnés tidevarv. Du kan besöka Linnémuseet idag och utanför staden - Linnés Hammarby - hittar du hans privatbostad som Carl von Linné lät bygga ut till ett stort hushåll.
Du kan läsa mer om Världsarvsansökan på Uppsala Länsstyrelse webbplats där även "Linnés Plugghäst" nämns på:
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/besoksmal/varldsarv.html