En mer typisk Uppsala och Sverigeprofil för framtiden
"Linnés Plugghäst" är omnämnd i den svenska Världsarvnomineringen till UNESCO i Paris som  "Lecture Chair". Nu kan även Uppsala kommun erbjuda en digital bygginstruktion och en mer typisk "Uppsalaprofil" för sina egna invånare, studenter. besökare, alumner och turister.

"Plugghästen i Uppsala" är idag en kommunal Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog redan tagit ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att ta över och fortsätta lansera vårt Varumärkes och Kulturprojekt med "Linnés Plugghäst". Vi hoppas att stadens kommunala träverkstäder blir lika frikostiga med nya och exponerade utställarexemplar och fortsätter sprida digitala bygginstruktioner.

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi förhoppningsvis kontaktade av Universitetsledningen för nya diskussioner, då vi med åren har visat hur spridd detta unika och framgångsrika Linnékoncept är.