En mer typisk Sverigeprofil för framtiden än Dalahästen
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska tentativa listan till Världsarvnominering till UNESCO i Paris. Ett nytt hästlopp startar för Sverige!

"Plugghästen" är redan en kommunal och politiskt  "beslutad" Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Varumärket och Kulturprojektet med "Linnés Plugghäst".

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi säkerligen kontaktad av Universitetets marknadsavdelning för spännande diskussioner om varumärket "Carl von Linné", då vi de sista 15 åren har visat hur spridd och uppskattad detta framgångsrika Linnékoncept är bland studenter, lärare och äldre studentalumner.