En mer typisk Uppsala och Sverigeprofil för framtiden
"Linnés Plugghäst" är omnämnd i den svenska Världsarvnomineringen till UNESCO i Paris som  "Lecture Chair". Nu kan också Uppsala erbjuda en mer historisk, digitalt distribuerad bygginstruktion och en mer typisk "Uppsalaprofil" för sina invånare, studenter. alumner och turister.

"Plugghästen i Uppsala" är idag en kommunal Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige har redan tagit ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att ta över och fortsätta lansera vårt Varumärkes och Kulturprojekt med "Linnés Plugghäst" och vara frikostig med flera utställarexemplar och  bygg-instruktioner som delas ut kostnadsfritt.

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi säkerligen kontaktade av Universitetsledningen för nya diskussioner, då vi har visat hur hållbart och spridd detta framgångsrika Linnékoncept är, alltsedan Linnéjubiléet år 2007.