Originalet (till vänster) från år 1741.   Uppdaterad  år 2007 (till höger) bygger du själv
Originalet (till vänster) från år 1741. Uppdaterad år 2007 (till höger) bygger du själv

Spännande "storytelling" kring Plugghästen

Linné skapade en för tiden ovanligt karaktärsfull, ergonomisk och bekväm föreläsningsstol som han använde som sin privata "föreläsningsstol" redan år 1741 i sin undervisning från hemmet i Uppsala. Om du vill läsa den bästa biografin - om Carl von Linnés spännande levnadsöde - så köp Gunnar Brobergs välskrivna biografi från år 2019 på Bokbörsen (max 150 SEK), så får du en både underhållande och kunskapsrikt läsnöje.

Vår uppdaterade och moderna version av "Linnés Plugghäst" från Linnéjubiléet år 2007, ritades av vår erfarna, skickliga och lokalt förankrade inredningsarkitekt - SIR/MSA Åke Westin - med kloka råd och synpunkter från framlidne slottsarkitekten Hans Matell. De sista åren förändrade slottsarkitekt Hans Matell hela Uppsala Slott och skapade en spännande mötesplats för Uppsalaborna och besökare.

Kulturprojektet donerade 150 utställarexemplar "Linnés Plugghäst" till varannan svensk turistbyrå (totalt 300 st) tack vare generösa sponsorer under Linnéjubiléet år 2007. Turister och besökare fortsätter än idag att ta med sig kostnadsfria bygginstruktioner hem och bygger sedan sin egen personliga och bekväma Sverigeprofil efter inspiration från "Linnés Plugghäst". Nu är det din tur!