Bygginstruktion - for free

Färdig snickrad Färdig snickrad
En enkel bild och bygginstruktion (0 SEK) hämtar Du här nedan. Inga mått är angivna.
 

Fill in your email address below and we will send you the simple build and picture instruction like the pictures on the left side  - for free - without any measurment.

 

Du länkas till nästa webbsida, efter att Du har fyllt i Din e-postadress nedan. Vi tillåter endast tillverkning av exemplar inom den egna familjen, men ingen kommersiell vidareförsäljning. I framtiden får du sporadiska Nyhetsbrev om det svenska Världsarvet och Varumärkesprojektet med Linnés Plugghäst.