Bygginstruktion - for free

Färdig snickrad Färdig snickrad
En enkel bygginstruktion (0 SEK) hämtar Du här nedan. Inga mått är angivna.
 

Fill in your email address below and we will send you the simple build instruction like the pictures on the left side  - for free - without any measurment.

 

Du länkas till nästa webbsida, efter att Du har fyllt i Din e-postadress nedan. Vi tillåter endast tillverkning av nya exemplar inom familjen, men ingen kommersiell vidare-försäljning.
I framtiden får du sporadiska Nyhetsbrev om det svenska Världsarvet och Linnés Plugghäst.


Your are redirected to next webbpage, after You have filled in Your email adress below.