Bygginstruktion - for free

Färdig snickrad Färdig snickrad
Du får hämta en bygginstruktion
(0 SEK) och mer information här. Fyll i din epost adress i rutan, så har du den snart i din Inkorg. Alla mått är angivna.

 

Fill in your email address below and we will send you - for free - the build instruction in english.

Bygg själv hemma - kostnadsfritt
Du får gärna bygga ditt eget exemplar av Linnés Plugghäst som ett privat hembygge - kostnadsfritt.
Sprid gärna bygginstruktionen till bekanta och vänner i din egen vänkrets. En komplett fullskaleritning i skala 1:1 underlättar bygget väsentligt, som vi också erbjuder mot en liten serviceavgift. Du kan redan idag skriva ut den kompletta och fullständiga fullskalemallen i pappersformat och med alla exakta måtten i skala 1:1.