Historisk Linnévirke

Historiskt virke

Alm

Nu har Du möjlighet att - som händig hemsnickare - få hemlevererad historiskt och unikt virke i alm som tidigare gallrats ut från den museala Linnéträdgården i Uppsala. Virket har sparats på en gård utanför Uppsala i många år.

Proveniens

Björk

De tidigare Örtagårdsmästarna i Linnéträdgården - Lars Jonsson och Lena Hansson - i Uppsala har skrivit ett särskilt intyg (proveniens) om ursprunget för detta historiska, autentiska virke. Uppgifterna fanns kvar på Östgöta Nation och än idag kan du se trädstubben där där almträdet stod. Proveniensen kan Du få läsa och använda, om du skriver direkt till oss: carl@plugghasten.se.

Originalet från år 1741

Ek

Du kan  - som bonus - dessutom få en noggrann etnologisk och noggrann uppteckning av själva Originalet från år 1741. Linnés antika föreläsningsstol är idag inlåst bakom tunga järngaller ute på Linnés Hammarby. Med detta exklusiva virke kan Du själv snickra en exakt "replik" (kopia) och vara en aktiv del av vårt svenska kulturarv. Ditt privata exemplar får med tiden ett stort samlarvärde inför det kommande Världsarvet.