Historisk Linnévirke

Linnévirke

Alm

Nu har Du möjlighet att - som händig hemsnickare - köpa hem historiskt Linnévirke som tidigare gallrats ut från Linnéträdgården i Uppsala och sparats på en gård i Uppland i många år. Vi har fem olika träslag att erbjuda Dig inklusiv hemleverans: Alm, Ek, Hästkastanj, Lönn och Ask

Proveniens

Björk

De tidigare Örtagårdsmästarna Lars Jonsson och Lena Hansson i Uppsala har skrivit ett särskilt intyg (proveniens) om ursprunget för detta historiska Linnévirke. Den kan Du få läsa och använda, om du skriver direkt till oss: carl@plugghasten.se.

Originalet från år 1741

Ek

Du kan dessutom få en noggrann uppteckning och uppteckning av själva Originalet från år 1741 och som idag är inlåst bakom järngaller på Linnés Hammarby utanför Uppsala. Med detta exklusiva Linnévirke kan Du själv snickra en exakt "replik" (kopia) och vara en aktiv del av vår svenska kulturhistoria. Ditt privata exemplar får därmed ett större samlarvärde i framtiden.