Historisk Linnévirke

Linnévirke

Alm

Nu har Du möjlighet att - som händig hemsnickare - få hemlevererad historiskt och unikt Linnévirke som tidigare gallrats ut från den historiska Linnéträdgården i Uppsala. Linnévirket har sparats på en gård utanför Uppsala i många år. Vi har idag fem olika träslag att erbjuda Dig: Alm, Ek, Hästkastanj, Lönn och Ask

Proveniens

Björk

De tidigare Örtagårdsmästarna i Linnéträdgården - Lars Jonsson och Lena Hansson - i Uppsala har skrivit ett särskilt intyg (proveniens) om ursprunget för detta historiska, autentiska Linnévirke. Uppgifterna fanns kvar på Östgöta Nation och än idag kan du se stubben där där almträdet stor. Proveniensen kan Du få läsa och använda, om du skriver direkt till oss: carl@plugghasten.se.

Originalet från år 1741

Ek

Du kan  - som bonus - dessutom få en noggrann etnologisk uppteckning av själva Originalet från år 1741. Linnés föreläsningsstol (Linnés Plugghäst) är idag inlåst bakom tunga järngaller på Linnés Hammarby utanför Uppsala. Med detta exklusiva Linnévirke kan Du själv snickra en exakt "replik" (kopia) och därmed vara en aktiv del av vårt svenska kulturarv. Ditt privata exemplar får med tiden ett stort samlarvärde inför det kommande Världsarvet.