En mer typisk Sverigeprofil för fIT användaren i jämförelse med Dalahästen
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska tentativa listan till Världsarvnominering till UNESCO i Paris. Ett nytt och spännande hästlopp startar för Sverigebilden!

"Plugghästen" är redan enhälligt och "politiskt" beslutad som framtida Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Varumärket och Kulturprojektet med "Linnés Plugghäst".

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi förhoppningsfullt kontaktad av Uppsala Universitets Marknadsavdelning för nya och spännande diskussioner om varumärket "Carl von Linné".  Sedan Linnéjubiléet år 2007 har vi visat hur spridd och uppskattad detta framgångsrika Linnékoncept är bland Uppsalastudenter, Universitetslärare och Studentalumner.