Mer typisk Sverigeprofil för den moderna IT användaren.
"Linnés Plugghäst" är omnämnd som "Lecture Chair" på den svenska,
tentativa listan till Världsarvnomineringen till UNESCO i Paris. Ett spännande "hästlopp" startar för framtidens Sverigebild och kostnadsfri för hembyggen!

"Plugghästen" är redan "politiskt" beslutat som en framtida Uppsalaprofil
Uppsala Kommunfullmäktige tog ett enhälligt och "politiskt" beslut år 2018 att fortsätta lansera Varumärket/Uppsalaprofilen med "Linnés Plugghäst" inför
det kommande svenska Världsarvet med Carl von Linné i fokus.

Uppsala Universitet avvaktar
En vacker dag blir vi - mot förmodan -  kontaktad av Uppsala Universitets Marknadsavdelning för diskussioner kring varumärket "Linnés Plugghäst". Sedan Linnéjubiléet år 2007 har vi entusiaster visat hur spridd och uppskattad vårt framgångsrika Linnékoncept är. I synnerhet hos Uppsalastudenter, Uppsalaalumner och förstås aktiva IT användare med krav på ergonomi.